کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 جمعه 14 اردیبهشت 1397 795,000 هتل *3 نوروز
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 جمعه 28 اردیبهشت 1397 795,000 هتل *3 زریوار
یکشنبه 13 خرداد 1397 چهارشنبه 16 خرداد 1397 795,000