کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 11 خرداد 1396 یکشنبه 14 خرداد 1396 795,000