کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 13 خرداد 1397 چهارشنبه 16 خرداد 1397 845,000