کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 5 تیر 1396 پنجشنبه 8 تیر 1396 945,000