کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 10 خرداد 1397 یکشنبه 13 خرداد 1397 1,050,000