کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 24 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 585,000