کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 16 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 775,000
سه شنبه 14 آذر 1396 جمعه 17 آذر 1396 775,000
پنجشنبه 19 بهمن 1396 یکشنبه 22 بهمن 1396 775,000