کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
سه شنبه 29 اسفند 1396 جمعه 3 فروردین 1397 1396/11/23 1,100,000
1396/12/08 1,130,000
1,155,000
پنجشنبه 9 فروردین 1397 یکشنبه 12 فروردین 1397 1396/11/23 1,100,000
1396/12/08 1,130,000
1,155,000