کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
شنبه 5 فروردین 1396 سه شنبه 8 فروردین 1396 --
پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 --
سه شنبه 29 اسفند 1396 چهارشنبه 2 فروردین 1396 --