کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 9 فروردین 1397 یکشنبه 12 فروردین 1397 1,155,000