کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 1395/11/25 1,195,000
1,240,000
پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1395/11/25 1,195,000
1,240,000