کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 30 مرداد 1397 جمعه 2 شهریور 1397 790,000
سه شنبه 27 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 790,000