کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 14 تیر 1397 یکشنبه 17 تیر 1397 790,000
سه شنبه 30 مرداد 1397 جمعه 2 شهریور 1397 790,000