کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 11 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 395,000
پنجشنبه 25 مرداد 1397 جمعه 26 مرداد 1397 395,000
پنجشنبه 8 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 395,000