کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 10 خرداد 1396 شنبه 13 خرداد 1396 685,000
یکشنبه 4 تیر 1396 چهارشنبه 7 تیر 1396 670,000
سه شنبه 27 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 670,000