کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 6 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 820,000