کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 15 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 820,000
پنجشنبه 6 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 820,000