کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 جمعه 4 فروردین 1396 1395/11/25 1,520,000
1,550,000
شنبه 5 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 1395/11/25 1,520,000
1,550,000