کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 جمعه 4 فروردین 1396 1,550,000
شنبه 5 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 1,550,000