کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 5 فروردین 1397 جمعه 10 فروردین 1397 1,650,000