کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
شنبه 5 فروردین 1396 دوشنبه 7 فروردین 1396 625,000
جمعه 11 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 625,000