کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
چهارشنبه 2 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1395/10/30 585,000
1395/11/25 615,000
635,000
شنبه 5 فروردین 1396 دوشنبه 7 فروردین 1396 1395/10/30 585,000
1395/11/25 615,000
635,000
جمعه 11 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1395/10/30 585,000
1395/11/25 615,000
635,000