کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
چهارشنبه 2 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1395/11/25 595,000
625,000
شنبه 5 فروردین 1396 دوشنبه 7 فروردین 1396 1395/11/25 595,000
625,000
جمعه 11 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1395/11/25 595,000
625,000