کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 2 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 --
شنبه 5 فروردین 1396 دوشنبه 7 فروردین 1396 --
جمعه 11 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 --