کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 26 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 325,000