کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 31 مرداد 1397 پنجشنبه 1 شهریور 1397 395,000
پنجشنبه 8 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 395,000