کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 جمعه 28 اردیبهشت 1397 395,000
چهارشنبه 16 خرداد 1397 پنجشنبه 17 خرداد 1397 395,000