کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 7 مهر 1396 شنبه 8 مهر 1396 375,000
پنجشنبه 18 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 375,000