کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 28 اسفند 1397 جمعه 16 فروردین 1398 1397/10/15 01 3,250
یورو