کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
97/05 جمعه 26 مرداد 1397 جمعه 9 شهریور 1397 11,000,000 1,000
یورو