کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 13 اسفند 1395 جمعه 13 اسفند 1395 125,000