کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 19 آذر 1395 جمعه 19 آذر 1395 120,000
جمعه 26 آذر 1395 جمعه 26 آذر 1395 120,000