کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 24 آذر 1396 جمعه 24 آذر 1396 100,000