کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 30 آذر 1397 جمعه 30 آذر 1397 110,000