کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

lesedi

لزدی یک دهکده توریستی در قلب آفریقا است که فرهنگ قبایل مختلف آفریقایی را به نمایش می گذارد. این دهکده در نزدیکی ژوهانسبورگ واقع است و نمایش های دیدنی و رقص محلی را می توانید در این دهکده مشاهده کنید.

طراحی سایت توسط کاسپید