کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

کویر مرکزی ایران

"کویر ایران قسمتی است از سلسله کویری که از منوچهری و صحرای گبی شروع می شود و تا ایران، عربستان، لیبی، صحرا و سواحل غربی آفریقا ادامه می یابد." (سون هدین)
کویر مرکزی یا دشت کویر، با وسعت بیش از صد هزار کیلومتر مربع، بزرگترین کویر ایران و جهان است. دشت کویر چاله ای وسیع محسوب می شود که از دامنه های جنوبی البرز تا کوه های جندق را در بر می گیرد. پارک ملی کویر که یکی از ارزشمند ترین ذخیره گاه های زیست کره محسوب شده  در غرب کویر مرکزی قرار دارد. یوزپلنگ و گورخر آسیایی دو نمونه از حیات وحش بی همتا این پارک هستند. عبور جاده ابریشم از کویر ایران نیز حاکی از قدمت و اهمیت راه های کویری در این منطقه است. آرامش، سکوت، رنگ های ساده، بی پیرایگی، عریانی و آسمان  پر ستاره شب کویر از زیباترین جلوه های آن است. 
طراحی سایت توسط کاسپید