کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

گاندو

گاندو: نام بومی کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی، از نادر ترین انواع تمساح در جهان است. برای حمایت از این گونه، از سال 1349، منطقه ای به وسعت 383 هزار هکتار در محدوده رودخانه های سر باز، باهوکلات و امتداد آن ها تا دریای عمان به نام منطقه حفاظت شده گاندو، تحت حفاظت قرار گرفته است.در باور مردم بومی، حس غریبی از احترام یا تقدس نسبت به گاندو وجود دارد. گاندو نگهبان آب است؛ اوانتظار می کشد و آرام، کم حرکت و صبور است. گاندو در آبگیر های کم عمق مسیر رودخانه زندگی می کند و در خشکسالی تا چند متر در زیر آب گیر ها نقب می زند و داخل آن ها زندگی می کند. 


در منطقه حفاظت شده گاندو، نوعی ماهی عجیب به نام ماهی گل خور  Perio Phthalinuse که در بستر گلی رودخانه زیست می کند و شغال، روباه، قوچ و میش، سنجاب بلوچی، جبیر، راسوی هندی، هویره و انواع پرندگان مهاجر و نیز درختان حمایت شده حرا، فلور گیاهی منطقه را تشکیل می دهند. مرز جنوبی منطقه گاندو با خط ساحلی دریای عمان، ناحیه قشلاقی پرندگان آبزی و محل تخم گذاری لاک پشت سبز دریایی است.
طراحی سایت توسط کاسپید