کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

کوه های مریخی

حدود ۴۰ تا ۵۰ کیلومترازچابهاربه سمت بندرگواتر،کوه هایی درسمت چپ جاده دیده میشوند که به کوه های مینیاتوری یا مریخی و در زبان محلی به "کالانی " یا " آریا " معروفند .


این کوه هاکه ازمنحصربه فردترین کوه های ایران هستند، و درلیست مراکزدیدنی سازمان میراث فرهنگی ثبت شده اند و در بین گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده هستند . در بین این کوه ها انواع فسیل های حیوانات دریایی قابل دیدن است و این نکته رو نشان می دهد که این منطقه قبلا زیر آب بوده است.


کوه های مریخی مناظری ازکوههای کره ماه را برای بیننده تداعی میکنند وشیارهایی که روی آن دیده می شود این تصور رو ایجاد میکنند که یک نقاش بادست آنها را تراشید  است. رنگ این کوههای غیرمعمولی سفید وطوسیی بوده وشبها منظرهای باورنکردنی دارند .


این جاده رویایی بین دو رنگ سبزدریا وماسه هایی سرخرنگ وسفیدی کوه یکی ازتابلوهای معجزه وارطبیعت ایران است. درمیانه جاده آبگیرهایی تشکیل میشوند که به سمت دریا صورتی رنگ وبه سمت کوه خاکستری ونزدیک به سفیدند. 
طراحی سایت توسط کاسپید