کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

کال جنی طبس

کال جنی طبس(دره جن ها)؛ دره ای است در شمال طبس و در اطراف روستای ازمیغان و در امتداد خروجی قناتی که در نزدیکی آن قرار دارد واقع شده است و 35 کیلومتر با شهرستان طبس فاصله دارد.کال جنی طبس دره ای زیبا و حیرت انگیز است که بومیان قدیمی آن را به نام دره جن ها می شناختند و آن را خوف انگیز و محل زندگی ارواح و جن ها می دانستند. کال جنی طبس دارای دیواره های بلند و پرشیب است که وارد شدن به آن می تواند خطراتی به همراه داشته باشد. وجود تونل ها و خانه هایی بنام خانه گبرها در دل دیواره ها که برای سکنای زرتشتیان زمان خود ساخته شده است، از دیگر جدابیتهای این دره است. ساخت این تونلها و حفرها احتمالا به زمان ساسانیان بازمی گردد.
طراحی سایت توسط کاسپید