کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

کاروانسرای عین الرشید

این کاروانسرا در 152 کیلومتری جنوب شرقی تهران در محدوده پارک ملی کویر مرکزی ایران، بر سر راه کاروان روی اصفهان به فرح آباد ساری قرار دارد. کاروانسرای عین الرشید دارای نقشه مربع شکل به صورت چهار ایوانی شامل یک حیاط مرکزی با چهار ایوان و اتاقهایی در اطراف آنها است. در چهار گوشه بنا چهار برج مدور و حد فاصل برج ها در جهات شمالی ، جنوبی و غربی دارای یک نیم برج است. کاروانسرا دارای دو ورودی در جهات شرقی و غربی است. ورودی اصلی بنا در شرق قرار دارد و دارای سر دری رفیع با تزئینات آجری و کاشی است. در داخل بنا 22 حجره در چهار گوشه حیاط مرکزی مشاهده می شود. مصالح کاروانسرا آجر، سنگ و گچ و نمای داخلی و خارجی آن از آجر و سکوسازی اطراف، از قلوه سنگ های آذرین است. تزئینات بنا شامل آجر کاری ، کاشی کاری و تلفیقی از آجر و کاشی است که سر در ورودی را نیز تزئین نموده است. بقایای یک آب انبار در مجاورت بنا به چشم می خورد.
طراحی سایت توسط کاسپید