کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

چشمه گل فشان

گل افشان(Mud Volcano ): از پدیده های زیبا و نادر طبیعت ایران هستند که به طور عمده در جلگه های ساحلی دریای عمان و جنوب استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان واقع شده اند. نظیر  پدیده چشمه گل افشان که تحت تأثیر فرونشستن تدریجی رسوبات رس ماسه ای دوران سوم زمین شناسی، با عمق بیش از یک کیلومتر و فرو رفتن پوسته اقیانوس هند با شیب بسیار تند به داخل زمین، در زیر این منطقه به وجود می آید، در سه نقطه دیگر جهان گزارش شده است. از چشمه های گل افشان، همانند آتشفشان، هر 30 تا 36  ثانیه یک بار حباب هایی از گل و لای و آب و گازها به خارج پرتاب می شود که از انباشته شدن آن ها بر روی هم مخروط هایی کوچک و بزرگ تشکیل می شود.


 گل افشان خاش، به عنوان اثر طبیعی ملی شناخته شده است و گل افشان های تنگ به صورت سه تپه با ارتفاع 10 –30 متر در فواصل چند کیلومتری یکدیگر در شمال غربی چابهار و 20 کیلومتری روستای کهیر و نزدیک بندر صیادی تنگ از پدیده های طبیعی و جذاب منطقه هستند.
طراحی سایت توسط کاسپید