کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

چابهار

چابهار جنوبی ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان است که در فاصله 761 کیلومتری زاهدان قرار دارد. چابهار در زمان قدیم "بندر تیس" نام داشت که در حال حاضر خرابه های آن در 9 کیلومتری چابهار امروزی به جا مانده است.

 
بندر تیس در آن ایام اهمیت و اعتبارفراوان داشت و یکی از مراکز مهم تجاری کرانه های دریای عمان بود. بندر چابهار در گذشته های دور در تجارت خارجی ایران اهمیت وافری داشت ولی در قرن گذشته در اثر کم توجهی از رونق آن کاسته شد. در سال های پس از انقلاب اسلامی به علل مختلف از جمله شرایط جنگی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. بندر امروزی چابهار اهمیت سوق الجیشی ممتازی دارد و در حال حاضر یکی از مناطق آزاد تجاری کشور محسوب می شود.
طراحی سایت توسط کاسپید