کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

پیر شالیارشهرت اورامان علاوه بر طبیعت بکر و معماری خاصش مدیون آیین پیر شالیار است، که بعضی از مورخان قدمت آن را هزار ساله می دانند. این مراسم که مخصوص برگزاری مراسم عروسی پیر است، از ویژگی های ارزشمند روستای اورامان تخت است که مراسم عروسی پیر در آخرین چهارشنبه منتهی به 15 بهمن ماه برگزار و دیگر مراسم در آخرین چهارشنبه منتهی به 15 اردیبهشت برگزار می شود که مردم محلی آن را "کمسای" می نامند.
هر ساله تعداد زیادی گوسفند در صبح روز چهارشنبه قربانی می شوند که این دام ها توسط اهالی و یا افراد روستاهای دیگر در اواخر پاییز به متولی تحویل داده می شود و او تا روز جشن از آن ها نگهداری می کند. تعداد گوسفندان گاه حتی به 80 راس نیز می رسد. گوشت های قربانی شده را بین اهالی روستا تقسیم می کنند و با مقداری از آن نوعی آش به نام «ولوشین» تهیه می کنند. از دیگر رسم های این آیین می توان به برپایی سماع عرفانی به شکل دسته جمعی و نواختن دف اشاره کرد.


اورامان، سرزمین پیران ماندگاری است که در آن زندگی کرده اند و به واسطه حضور پیر شالیار در این منطقه زیسته اند و حتی بعضی ها در آن مدفونند که تعداد آنها را ۹۹ نفر ذکر کرده اند. پیرانی همچون پیررستم، بابابیرو، پیرزرین، پیر چال، باباحیرانی، پیر داوود، پیروتی، یاپیروتی، یا پیر عزیز، پیر خالد، پیر قلم دار یا کرک غاز، شیخ روح الله، پیر عزیز، پیر محمد کوماسی که از کوهسار کرمان آمده و ملاجان الله که هرکدام از طرف پیر شالیار مأموریت خاصی داشته اند.

logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید