کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

پارک پیروزی

پارک پیروزی یکی از دیدنیهای مسکو به نشانه پیروزی در جنگ با ناپلئون ساخته شده. لوح یادبودی که نام تمام شهرهای شرکت کننده در جنگ جهانی دوم روی آن حک شده و همچنین تندیسی از گرگی مقدس یکی از قدیسین با شمشیری در دست که در حال کشتن اژدها است را نشان می دهد اژدها نشانه فاشیست است. پارک پیروزی یکی از جاذبه های روسیه و جاذبه های گردشگری مسکو میباشد.logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید