کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

هفت تپه

محوطه تاریخی هفت‌تپه در دشت خوزستان و در میان مزارع نیشکر کشت و صنعت هفت‌تپه در حد فاصل شهر باستانی شوش و چغازنبیل قرار دارد، این محوطه باستانی شامل یک شهر و اجتماع بزرگ مربوط به دوران ایلام میانه (حدود قرن چهارده پیش از میلاد) است که از تپه‌های متعددی تشکیل شده است. با توجه به آثار و الواح به دست آمده از این محوطه، احتمالا نام این شهر باستانی کبنک بوده است.


شهر کبنک در اواخر سده چهاردهم پیش از میلاد تخریب شده و پس از ویرانی هیچ گاه رونق قبلی را بدست نیاورده و فقط سکونت‌گاه‌های کوچک و استقرارهای موقتی در دورانهای متاخرتر پارتی و ساسانی در آن ایجاد شده‌اند. یکی از آرامگاههایی که در هفت تپه حفاری شد به گفته دکتر نگهبان آرامگاه تپتی آهار و ملکه او است و این موضوع در سنگ نبشته ای که در محوطه آرامگاه بود نوشته شده است. در این آرامگاه حدود بیست و یک اسکلت وجود داشت که پس از هر تدفین در آرامگاه با آجر بسته میشد و در تدفین بعدی آنرا باز میکردند.به طور کلی در این منطقه گورهای جمعی، مقبره شاهی، تدفین در تابوت، تدفین های ساده در کف خانه وتدفین در گور خمره دیده شده است.
 در ضمن چند سنگ نوشته بسیار بزرگ و متجاوز از هزاران گل نوشته که در هفت تپه کشف شده است نشان از رواج کتابت در این دوره تاریخی میدهد. البته اکثر آنها به زبان اکدی بوده اند. مهرهای فراوانی نیز در منطقه کشف شده است.ظروف سفالی ،پیکرهای سفالی، اشیای فلزی،سردیسهای گلی،تابوت، اندودهای گلی منقوش، اشیای سنگی و اشیای متنوع تزیینی از موارد دیگری هستند که در هفت تپه بسیار کشف شده اند.

logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید