کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش کاتاکالی

کاتاکالی  هنرنمایشی بومی ایالت کرالاست . کاتاکالی از رقص به عنوان یک قاب در راستای بیان داستان های گوناگون مدد می جوید .

این نمایش در قرن دوم میلادی ابداع شد . پیدایش فرح های نوین این هنر را می توان درقرن 17 پس ازمیلاد جست .

در اصل صد اجرای مختلف وجود دارد که در حال حاضر تنها 30 اجرا در سالن ها به روی صحنه می رود . از جمله این داستان ها ، داستان  خیر و شر ترس و شجاعت فقر و ثروت جنگ و صلح  است .

هر داستان شخصیت پردازی مختص به خود را طلب می کند . بازیگران کاتاکالی با حرکات خود صورت تصویری از شخصیت داستان ارائه می کنند و نوازندگان و خوانندگان داستان ها را برای بینندگان می خوانند .

اجراهای کلاسیک ساعت ها به درازمی کشد ، اما برای تماشاچیان عام اجراهای کوتاهی برگزار می شود .

اجرای کاتاکالی را می توان در نقاط بسیاری از کرالا  دید ، به خصوص در کوالام ، و ارکالا و کوچین  . اجراهای کلاسیک نیز درکوچین و معبد سری  والابها در شهر تروویلا برگزار می شود .  

طراحی سایت توسط کاسپید