کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

موزه های باستان شناسی و مردم شناسی

 موزه باستان شناسی 

این موزه در سال 1371 راه اندازی شد و از مهمترین موزه باستان شناسی استان خراسان است. شامل سفال های خاکستری هزاره اول میلاد تا سفال های لعابدار دوره اسلامی، سکه هایی از پارتیان، الیمایی ها و ساسانیان قبل از اسلام، سکه های دوران های مختلف اسلامی تا دوره قاجار، ابزار فلزی، نسخه های قرآن وکتابت، اسلحه و ابزار جنگ و میراث خاندان علم است و نشانگر سیر تاریخی از هزاره سوم ق.م تا دوره قاجاریه.

 

موزه مردم شناسی

این موزه بخشی از معیشت، مشاغل، حرفه های خراسان جنوبی که اکنون منسوخ شده را به نمایش می گذارد که از آن جمله می توان به مراسم عروسی، کشاورزی، سفال گری، عطاری، کفاشی، دستاسی( آسیاب دستی)، حکیم باشی، پارچه بافی، نخ ریسی و آهنگری اشاره کرد. قدمت اشیای موجود در آن در حدود صد سال است.   

 
طراحی سایت توسط کاسپید