کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

منطقه حفاظت شده باهو کلات

منطقه حفاظت شده باهو کلات در منتهی الیه گوشه جنوب شرقی کشور، در طول مرز ایران و پاکستان قرار دارد. منطقه حفاظت شده باهو کلات از کوه های کم آب و بیابانی تشکیل شده و تا رودخانه سرباز در بلوچستان گسترده شده است. منطقه حفاظت شده باهو کلات مأمن تمساح منحصر به فرد ایرانی، گاندو است که در آبگیرهای کم عمق مسیر رودخانه زندگی می کند این حیوان در مناطق خشک چند متر در زیر آبگیر ها نقب زده و در داخل آنها زندگی می کند.


اگر اقدامات به موقع حفاظتی سازمان محیط زیست و نظارت بر صید نبود، نسل این تمساح ها تا کنون از بین رفته بود. همچنین شرایط خاص اکوسیستم رودخانه ای مناطق حفاظت شده باهو کلات، امکانات زندگی نوعی ماهی عجیب به نام ماهی گل خور با نام علمی perio phthalinuse  را فراهم آورده است که قادر به زیست در آب های کم عمق و بستر گلی رودخانه است.


اقدامات حفاظتی محیط زیست در مورد نواحی پیرامون باهو کلات به منظور حفظ بخش نمونه ای از گیاهان بلوچی (که تا حدودی بیابانی- سندی است) و نیز جاندارانی که با اقلیم وگیاهان مزبور ارتباط زیستی دارند، ضروری است. این جانداران عبارت اند از: جبیر، سنجاب نخلی شمالی، راسوی خاکستری هندی، هوبره، دراج، سوسمار و نیز بسیاری از انواع پرندگان که خاص شبه قاره هند می باشد. خط ساحلی دریای عمان که مرز جنوبی مناطق حفاظت شده باهو کلات راتشکیل می دهد، ناحیه قشلاقی پرندگان آبزی است و نیز، محل مهمی برای تخم گذاری لاک پشت سبز دریایی به شمار می آید.
طراحی سایت توسط کاسپید