کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

معماری کویر

وجود صدها محوطه باستانی در یزد ،کرمان،کاشان،نطنز و… موید ان است که انسانها در طول تاریخ با توجه به قدمت حضورشان همه این مناطق را زیر پا گذاشته و با مشاهده اندک پتانسیل زیست-انسانی با توجه به تکنیک در دسترس بنیان زندگی اجتماعی را بنا نهاده اند. شرایط آب و هوایی در کویر دشوار است اما با طراحی های همساز با اقلیم در این مناطق،گذشتگان بر شرایط دشوار ان فایق امده و زندگی در این مناطق را آسان نموده اند. در حال حاضر طراحی های نامناسب بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در بعضی نقاط موجب شده تا مردم با این تصور که زندگی در این مناطق بسیار دشوار است حاشیه کویرها را ترک کرده به مناطق با شرایط آب و هوایی مناسب تر کوچ کنند.
در صورتی که در معماری سنتی کویری وجود حیات های مرکزی و دیوارهای ضخیم خشتی و استفاده از عناصر بوم آورد باعث میشود تا انتقال گرما و حرارت کویر به داخل خانه ها به حداقل برسد و هوای خنک داخل خانه درون اتاق های متعدد کوچک حفظ شود.
وجود نخلستان های فراوان در شارستان و استفاده ی مناسب از آب محدود با کانال کشی ها و قنات های موجود نشان از تطبیق هوشمندانه ی کویر نشینان با کویرهای ایران است.


logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید