کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

معماری کویر

معماری کویری شامل بنا های تاریخی و فرهنگی، رباط یا کاروانسرای قلعه ها، آب انبار ها، خانه های قدیمی و بادگیرها و بافت آبادی های کویری که قدمت بعضی از آنها به دوره پیش از اسلام نیز می رسد، حاکی از سازگاری شگفت انگیز و هوشمندانه انسان و طبیعت هستند.
معماری کویری، در کنار سایر عناصر فرهنگی و این دیار، نمایشگاهی بی نظیر و گوناگون از زیبایی ها پدید آورده است. تلفیقی از رنگ خاکی و معماری بدیع بناها، آبی آسمان کویر، قهوه ای ماسه ها و سبزی نخلستان های کهنسال، غبار راه از چشمان راهیان کویر می شوید و آنها را به دنیایی ژرف و صمیمی فرا می خواند. 
طراحی سایت توسط کاسپید