کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

معماری کویرخانه های قدیمی ازنظر موقعیت مکانی در جهت قبله قرار دارند. این جهت گیری از لحاظ اقلیمی شرایطی را به وجود می اورد تا فضاهای تابستانی و اتاق های زمستانی پیرامون حیاط مرکزی قرار گیرند.

حیاط مرکزی اصلی ترین فضاهای خانه های یزدی است. حوض وسط حیاط قرار دارد و باغچه ها دور تا دور آن، با درختانی که نیازکمی به اب دارند مثل انار، پسته، انگور، انجیر علاوه بر ایجاد زیبایی و سرسبزی خانه و تامین سایه، خنکای آن خشکی هوا را می کاهد. به عبارتی، همه عناصر متشکله خانه های یزدی دست به دست هم می دهند تا اقلیمی کوچک و قابل زیست برای انسان فراهم سازند. حیاط خانه های قدیمی مکانی برای انواع بازی های محلی، سرگرمی و تفریح کودکان و نوجوانان است.

در اغلب خانه های سنتی یزدی تالاری جلوی اتاق ها و ساختمان وجود دارد که به صورت صفه و ایوان بزرگ نمایان است و محلی برای گذراندن ساعات عصر و شب تابستان است. اتاق ها با نام های سه دری، پنج دری، هفت دری، ارسی و شکم دریده از هم تفکیک می شوند که هریک در پاسخگویی به نیازهای ساکنان خانه نقش دارند.

بیشتر خانه های قدیمی بیاضه دارای دو بخش تابستانی و زمستانی ست. برای گرم کردن اتاق های زمستانی از اجاق، کرسی و بخاری دیواری استفاده می شود. و در قسمت تابستانی ایوان و بادگیر قرار دارد.


منبع: http://yatahotel.ir
طراحی سایت توسط کاسپید