کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

مجموعه بایزید بسطامی

بسطام در 7 کیلومتری شمال شهر شاهرود قرار دارد. که به خاطر چنارهای تنومند و باغ های زیبایش شهرت جهانی دارد و در زمره ی 15 شهر برگزیده ی کشور از نظر گردشکری هستند. و به دلیل قرار گرفتن آرامگاه بایزید مورد توجه عارفان و بزرگان بوده است. این شهر را به عنوان «قطب عرفان شرق» نیز می شناسند. بایزید بسطامی که برخی او را از شاگردان امام صادق می دانند و برخی سال های 234 یا 261 را برای تولد او در نظر می گیرند به نام طیفور ابن عیسی بن سروشان و ملقب به «سلطان العارفین» از عرفای بزرگ قرون اولیه اسلام است. مجموعه ی بایزید بسطامی پیرامون انقاه و محل تصوف بایزید به وجود آمده است و از دوران سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار آثاری را در خود جای داده است و شامل مسجد جامع، مدرسه ی شاهرخیه، صومعه و خانقاه بایزید، مقبره ی بایزید، امامزاده محمد و برج کاشانه است.
logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید