کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

قنات دو طبقه اردستان

در اردستان قناتی دو طبقه وجود دارد که قدمت آن به 800 سال پیش برمی‌گردد. این قنات یکی از عجیب و شگفت‌انگیزترین قنات‌های ایران است. این قنات که در محله «مون» اردستان قرار دارد شامل دو‌طبقه است که هر طبقه آن جریان آبی جداگانه و مستقل دارد و قابل توجه است که آب هیچ یک از این دوطبقه به دیگری نفوذ نمی‌کند. بنا به پژوهش‌های انجام شده این قنات تنها قنات دوطبقه جهان است.تخفیف های ویژه نوروز

طراحی سایت توسط کاسپید