کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

قنات دو طبقه اردستان

در اردستان قناتی دو طبقه وجود دارد که قدمت آن به 800 سال پیش برمی‌گردد. این قنات یکی از عجیب و شگفت‌انگیزترین قنات‌های ایران است. این قنات که در محله «مون» اردستان قرار دارد شامل دو‌طبقه است که هر طبقه آن جریان آبی جداگانه و مستقل دارد و قابل توجه است که آب هیچ یک از این دوطبقه به دیگری نفوذ نمی‌کند. بنا به پژوهش‌های انجام شده این قنات تنها قنات دوطبقه جهان است.
طراحی سایت توسط کاسپید