کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

قلعه پرتغالی ها

در انتهای شمال شرقی جزیره قشم یک قلعه قدیمی و مخروبه وجود دارد. این قلعه در سال 1030 هجری قمری (1621 میلادی) به دستور پادشاه اسپانیا، در مسیر بندر قشم ساخته شده است.


قلعه پرتغالی ها در سال 1622 به دست سپاهیان ایران فتح گردید و تا امروز نیز آثار دیوار خارجی آن باقی مانده است. قلعه مذکور دو حصار و برج هایی در چهار گوش دارد. در پشت حصار بیرونی قلعه خندقی وجود داشته که اینک پر شده است.


 دیوار سازی قلعه با سنگ های مرجانی و سنگ لاشه و ملات گچ و ساروج به شکل بناهای عهد ساسانی انجام گرفته است. در میان خرابه های قلعه هنوز هم تعدادی لوله زنگ زده توپ وجود دارد. چهار لوله از این لوله هارا دراطراف در ورودی پاسگاه های قدیمی شهر قشم و لافت نصب کرده اند و چند لوله توپ دیگر نیز به بندر لنگه حمل شده است.


طراحی سایت توسط کاسپید