کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

فیل سواری

یکی از جذابیت های هند برای مسافران فیل سواری در جنگل های آن است.
شما میتوانید در تور کرالا با آفتاب کلوت از فیل سواری در طبیعت جذاب کرالا لذت ببرید.

طراحی سایت توسط کاسپید