کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

غار کرفتو

غار کرفتو یک غار آهکی دست کند است که در دوران سوم زمین‌شناسی شکل گرفته‌است و کتیبه هایی از دوران پیش از تاریخ دارد. آثار تاریخی که در این غار موجود است مربوط به قرن سوم می باشد. 
این غار در تاریخ 20 بهمن سال 1318 بعنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 
در این غار راهروها و اتاقهایی وجود دارد که سعی شده معماری آتن به گوئنهذ ای باشد که اتاقها با یکدیگر مرتبط باشند و نورگیرهایی به سمت بیرون در نظر گرفته شده است . بر دیوارهای بعضی اتاقهای غار نقوشی از حیوان و انسان و گیاه حجاری شده است .کتیبه ای بر سر در یک از اتاقهای طبقه سوم وجود دارد که یونانی است و این غار را معبد هراکلیس معرفی کرده .
پژوهشهای انجام شده نشان می دهد کرفتو در دوره میان زیستی در زیر آب بوده و در اواخر این دوره ارتفاعات آن از آب ذخارج شده است . غار کرفتو یک غار آهکی و طبیعی است که تغیرات و دخل و تصرفات بسیاری در دوران های مختلف در آن صورت گرفته است .
طول غار در حال حاضر حدود 750 متر است و راههای انشعلبی و فرعی زیادی دارد . 
غار 4 طبقه است و سنگ تراشان فضاها متعدد از اتاقها و راهروها را در مدخلهلای غار تراشیده اند .
در سال 1379 بررسیهای باستان شناختی انجام شد و در محوطه بیرونی و درونی غار آثاری از ادوار مختلف بدست آمد که نشانه حضور و استفاده انسان از این غار می باشد.
آثار بدست آمده از دوران پیش از اسلام و نمونه سفالها و اشیایی که کشف گردیده  ادامه سکونت انسان را در دوران اشکانی و ساسانی و حتی تا قرن هشتم اسلامی مسجل می سازد.  
طراحی سایت توسط کاسپید