کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

عشایر ایل بختیاری یکجانشین لردگان

در این سفر شرکت کننده ضمن فعالیت هیجان انگیز رفتینگ از مناظر حاشیه رودخانه بهرمند شده و با مردمان این دیار و ؛عشایر ایل بختیاری نیز اشنا می شود .


طراحی سایت توسط کاسپید