کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

طاق بند شاه عباسی

طاق بند شاه عباسی بندیست در بالا دست چشمه آب گرم مرتضی علی در فاصله 27 کیلومتری طبس که از زمان شاه عباس برای کنترل سیلاب های فصلی ساخته شد. طاق بند شاه عباسی با قدمتی 7000 ساله سنگ نگاره هایی چون نقش بزکوهی به عنوان نماد آب، زایندگی و فراوانی نعمت دارد. این نقوش در گوشه گوشه این طاق بند ترسیم شده است و همچنین نمادی از فرشتگانی هستند که برای نگهبانی آب و افزایش و فراوانی نعمت حک شده اند.


نکته قابل تامل در مورد طاق بند شاه عباسی به عنون قدیمی ترین و بزرگترین طاق با ارتفاع 60 متر و بلندترین در جهان برای مدت 550 سال بوده است و نکته جالب تر اینکه این طاق بند با عرض تاج 1 متر عنوان نازکترین طاق در جهان را دارد. برخی از صاحب نظران تاریخ ایجاد این طاق بند را به قبل از دوره صفویه نسبت می دهند و عقیده دارند که این طاق توسط شاه عباس بازسازی شده و به همین دلیل به نام او معروف شده است و در طی چند دوره زمانی ساخته شده است. 
طراحی سایت توسط کاسپید