کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

شهر ریشی کش

بعضی تجربه ها حس عجیبی به آدم می دهد، و چیزی در درون را به حرکت در می آورد. حسی که تا مدت ها در درون آدمی می ماند و حال و هوایش زندگی هر انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد. همانند حس غریب آرامش!
 در ریشی‌کش آرامش بی انتهایی موج می‌زند.  این آرامش شاید حاصل سختی و نامهربانی باشد که زندگی به مردمان این شهر تحمیل کرده و یا شاید انرژی حضور مرتاضان نارنجی پوش شهر ریشی کش و یا حتی هم نشینی شهر با رود گنگ باشد . قضاوت با شما ...
پل‌های معلق به  رام جولا  و لاکشمانجولا  3 کیلومتر فاصله  مابین دو بخش شهر را به هم پیوند می‌دهند. جایی که میزبانان هندی با منوی غذا‌های آتشین و تند و تیز و بدون گوشت هندی به انتظار گردشگران نشسته‌اند.
به ریشی‌کش که پا می گذارید، نه به زباله‌های سطج شهر بنگرید و نه خدایانی که از در دیوار آن سر کشیده‌اند. این شهر بنا شده تا در اوج مشکلات بی پایان و ظاهر خشنش به شما یاد بدهد چگونه آرام بگیرید. این جا شهر یوگی هاست. با تجربه ها می گویند حضور به یکباره شما در این شهر می تواند تمام عشق بی انتهایتان به یوگا را نابود کند. بنابراین کمی ذهن خود را آزاد کنید، به درون خود نگاهی بیندازید، و به آشرام‌های مختلف سرک بکشید، در کلاس تمرینات روزانه  یوگا شرکت کنید و تجربه‌ای ناب را در قاب خاطرات خود به یادگار بگذارید.طراحی سایت توسط کاسپید