کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

سقز

سقز یکی از شهرهای شمال استان کردستان و دومین شهر بزرگ استان است. بر روی دو تپه طویل که رودخانه سرپوشیده ولیخان از آن می گذرد بنا شده و رودخانه سیمینه رود از کنار این شهر می گذرد. این شهر تنها شهر استان کردستان است که دارای فرمانداری ویژه است.
یکی از سردترین نقاط کشور می باشد و زمستانهای بسیار سردی دارد.
سقز همان سکز یا ساکز است . نامی است که از سکاها در دوران مادها به یادگار مانده است.
هووخشتره بزرگترین پادشاه ماد ، گروهی از سکاها را به غرب کوچاند و این سرزمین را سکزی یا سکزی خواندند که اکنون به سقز معروف است.
مردم سقز به زبان کردی سورانی با لهجهٔ اردلانی  و عده‌ای نیز با لهجه فیض الله بگی (از لهجه‌های موکریانی) تکلم می‌کنند.
شهر سقز در بین شهرهای کردنشین تنها شهر دارای سبک و سیاق کُشتی خود است و دارای مشاهیر ورزشی چون شادروان عباس خاکی و حاج صابر نیلوفریو عبدالله چمن‌گلی و... است.
شهر سقز در گذشته در دشتی در جنوب غربی مکان فعلی شهر قرار داشت که اکنون به کهنه سقز معروف است . شهر کنونی در اطراف بازار بوجود آمد که در واقع قدیمی ترین و اولین محله همان محله بازار شهر است. و بعدها بر اثر ارتباط با شهرهای تجاری و مجاور طرفین جاده ها آن آباد شدو شهر کنونی شکل گرفت . موقعیت شهر ، بخصوص رودخانه سیمینه رود که از کنار آن جاریست سقز را از شهرهای دیگر استان متمایز کرده است.
طراحی سایت توسط کاسپید