کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

سرابله

شهر سرابله مرکز یکی از شهرستان های استان ایلام به نام شیروان و چردوال است که در سال 1360 از شهرستان ایلام جدا شد و به صورت یک شهرستان مستقل در آمد.تمامی اراضی این بخش به صورت دره ای نسبتاً وسیع بین دو رشته کوه «چرمین ولنه» از یک سو و «مانشت و سیوان» از سوی دیگر گسترده شده است که به وسیله ی رودخانه ی شیروان و چشمه سارهای جانبی آن آبیاری می‌شود. در این منطقه کشت در بیشتر اراضی، به صورت دیم است.
از جمله مراکز دیدنی و زیارتگاهی سرابله و حومه آن می توان به قلعه‌ی سام، آتشکده‌ی موشکان، شهر تاریخی سرابکلان، بقعه‌ی عباس شیروان، بقعه‌ی عباس رودبار، مقبره‌ی سید علی سرابله، بقعه‌ی باقر در بخش شیروان اشاره کرد.طراحی سایت توسط کاسپید