کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

روستای مصر

مصر، عروسان و چوپانان از جمله آبادی های کویر هستند. 
مصر و مزارع اطرافش، با بافتی مسطح ، همچون جزیره ای بهشت گونه میان دریایی از ماسه قرار دارد. پوشش گیاهی روستای مصر، بدان زیبایی شگفت انگیزی بخشیده است. گله های شتر و شتر سواری در لابه لای تپه های ماسه ای مصر یکی دیگر از جلوه های کویر برای مردمان شهری است. گفته اند شالوده زندگی در کویر را شتر ریخته است و گاه علت وجودی آبادی ها. پس از آب، پیش از آنکه راه باشد، شتر است؛ شتر قدش رعنا است، شیرش دوا است، پشمش عباست و استخوانش عصا است. عروسان که با نخلستان های سرسبزش همچون عروسی بر دامان کویر نشسته است، یکی از آبادی های زیبای منطقه به شمار می رود.تخفیف های ویژه نوروز

طراحی سایت توسط کاسپید