کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

روستای سوباتان

در فاصله کوتاهی از گزنه هونی، روستای سوباتان در ارتفاع 1840 متری قرار دارد. 
سوباتان یعنی جایی که آب در آن فرو می نشیند. این روستا با یک بافت خاص و دیدنی بازار چه مرکزی و مراتع و کشتزار های اطراف تقریباً آخرین روستای بزرگی است که در مرز مراتع سرسبز کوهساران البرز و جنگل های انبوه تالش قرار دارد و میرود تا با عبور از جاده های پرپیچ و خم و خیال انگیز وکشتزار های چای و توتون، به کرانه های آبی خزر بپیوندد. 
کوه گنج خانه در خاور و کوه دسر در باختر و قوری دره در جنوب خاور روستای سوباتان قرار دارد. 
طراحی سایت توسط کاسپید