کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

منطقه خور و بیابانک

خور یکی از شهرهای استان اصفهان با ارتفاع 840 مترازسطح دریا درحاشیه جنوبی دشت کویر فرار دارد. آب و هوای خور خشک و معتدل و متمایل به گرم است در تابستان ها درجه حرارت به 46 درجه سانتیگراد می رسد و در زمستان ها حداقل درجه حرارت 9 درجه زیر صفراست. یکی از آثاری که بیانگر قدمت شهر خور است بنای “ امامزاده سیدکمال الدین داود” مربوط به قرن 5 یا 6 هجری قمری است. درنواحی جنوبی خور ارتفاعات پراکنده ای دیده می شودکه مرتفع ترین آن ها عبارتند از: شاه کوه با ارتفاع 2451متر، رشیدکوه با ارتفاع 2147 متروکوه بیاذه با ارتفاع 2330متر.ازمهمترین رستنی های منطقه خور باید به درختان گز و تاغ و گیاهان آویشن، شاه تره و روناس که کاربرد دارویی و صنعتی دارند اشاره کرد. روباه، شغال،گرگ،آهو و کبک نیز پوشش جانوری منطقه را تشکیل می دهند. محصولات کشاورزی و باغداری منطقه خور عبارتند ازگندم، جو، پنیه، ذرت، آفتابگردان، تره بار(خربزه، هندوانه وشلغم)، خرما، انار، انگور، بادام، پسته، مرکبات و زیتون.
قالیبافی ازمهمترین صنایعی است که از دیرباز در منطقه رواج داشته است. طرح نایین، نقش های ترنجی، لچکی، افشان و لیلی و مجنون از زیباترین نقش هایی است که هنرمندان خور و بیابانک برقالی هایشان می تنند. گلیم بافی، جارو بافی، ریسمان بافی وحوله بافی از کرباس از دیگرصنایع دستی خوراست.

طراحی سایت توسط کاسپید