کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

روستای ازمیغان

یکی از زیبا‌ترین مناطق دیدنی و توریستی طبس است. ازمیغان از معدود روستاهایی است که دارای رودخانه‌های دائمی است و آب آن بیشتر به مصرف کشاورزی و باغداری می‌رسد.شهرستان طبس به دلیل وسعت و پراکندگی، دارای تنوع اقلیم است که دبه خاطر وجود این تنوع، 57 نوع محصول زراعی و باغی گرمسیری، نیمه‌گرمسیری و سردسیری به‌ عمل می‌آید به طوری که علاوه بر محصولات جالیزی، نخل و مرکبات و سایر میوه‌های هر فصل، برنج نیز تولید می‌شود. از دیدنی های ازمیغان؛ آبگیر بسیار زیبای تخت عروس است که آبی زلال و مطبوع دارد و به خاطر اختلاف دمای آن برای شنا استفاده می شود.
طراحی سایت توسط کاسپید