کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

رود شور شهداد

تنها رود دائمی لوت است که از کوه های بیرجند سرچشمه می گیرد و پس از در برگرفتن آب ده ها شاخه رود شور و شیرین ، دراعماق لوت جاری می شود .


مقصد نهایی رود شور در دل لوت ، جایی است به نام گود نمک سر که گاه بر اثر خشکی وگرمای زیاد به صورت معدنی از نمک جلوه می کند : اما در فصول سرد سال و به برکت سال های پرباران ، سرزمین تشنه لوت را از آب خود بی نصیب نمی دارد و بارنگ آبی و صدای آب ،حسی غریب ، فضایی بدیع و چشم اندازی شگفت انگیزاز اضداد  ،  از اضداد رامی آفریند.

 
بلورهای نمک حاشیه رود گاه به سان شکوفه هایی گل یاس ، با کوچک ترین ضربه ای ، رقص کنان بر دامن رود می نشینند و ‌جلوه ای دیگر از حیات را در دل لوت به رخ می کشند.


طراحی سایت توسط کاسپید