کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

رود شور شهداد

تنها رود دائمی لوت است که از کوه های بیرجند سرچشمه می گیرد و پس از در برگرفتن آب ده ها شاخه رود شور و شیرین، در اعماق لوت جاری می شود.


مقصد نهایی رود شور در دل لوت، جایی است به نام گود نمک سر که گاه بر اثر خشکی وگرمای زیاد به صورت معدنی از نمک جلوه می کند: اما در فصول سرد سال و به برکت سال های پرباران، سرزمین تشنه لوت را از آب خود بی نصیب نمی دارد و بارنگ آبی و صدای آب، حسی غریب، فضایی بدیع و چشم اندازی شگفت انگیزاز اضداد ،  از اضداد رامی آفریند. بلورهای نمک حاشیه رود گاه به سان شکوفه هایی گل یاس، با کوچک ترین ضربه ای، رقص کنان بر دامن رود می نشینند و ‌جلوه ای دیگر از حیات را در دل لوت به رخ می کشند.طراحی سایت توسط کاسپید