کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

روانیمی

 در منطقه ای که دو رود بزرگ Ounasjoki و Kemijoki به یکدیگر میرسند شهری شکل گرفته است روبه رشد و دارای مرکزیت تجاری، اداری و تحصیلی در سطحی بین المللی. روانیمی همیشه دروازه ای به لاپلند و از سال 1938 به بعد مرکز اداری استان لاپلند بوده است. روانیمی در سال 1960 تبدیل به شهر شد. در سال 2006 از به هم پیوستن شهر روانیمی و توابع آن، شهر روانیمی جدید بوجود آمد.روانیمی به لطف موقعیت جغرافیایی خود، به مرور تبدیل به پایتخت لاپلند شده است. به حق میتوان روانیمی را قلب تپنده لاپلند نامید، زندگی در این شهر، در عین حال که ضرب آهنگ خاص خود را دارد با آرامشی دلپذیر همراه است. در اینجا میتوان ناباورانه از چهار فصل گوناگون و زیبای سال لذت برد و از طبیعت به بهترین شکل، انرژی و الهام گرفت. تعلق به روانیمی به معنی ترکیبی از شهروندی شهری با طراوت و برخورداری از دیدی مثبت به زندگی همچون نیاکان لاپلندی میباشد. مرکز شهر، با منطقه وسیعی از روستاهای متعدد پربار و حاصلخیز احاطه شده است. برخورداری از جوّ خاص روستایی، که برازندهی روانیمی نیز هست، از جمله ویژگیهایی است که روانیمی با آن شناخته میشود. جنگلها، مرغزار ها، علفزار ها، مراتع، رودها و دریاچه های کوچک چهره ای از لاپلند و روانیمی را به نمایش میگذارند که در هر فصل سال، با آب و رنگی نو رخ مینمایاند و حسی تازه می آفریند.logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید